W taksówkach obowiązują niezrozumiałe obostrzenia - w tych przeznaczonych do przewozu więcej niż 7 osób wprowadzono limit pasażerów, a w mniejszych pojazdach nie - wskazał Rzecznik MŚP. Zwrócił się do resortu rozwoju z wnioskiem o zlikwidowanie ograniczeń.

Jak zauważyło biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zgodnie z rozporządzeniem rządu ws. obostrzeń z dn. 21 grudnia 2020 r.(§ 25 ust. 1 pkt 3) w pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. W przypadku tradycyjnych taksówek, pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu do 7 osób, takiego ograniczenia nie ma.

Biuro wskazało, że ograniczenie nie dotyczy także m.in. pojazdów samochodowych: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei.

"W związku z powyższym, pismem z dnia 5 stycznia 2021 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dr Jarosława Gowina z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do likwidacji ograniczeń polegających na tym, że danym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można przewozić w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących – analogicznie jak w przypadku przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu do 7 osób, gdzie ograniczeń takich brak" - podało biuro Rzecznika.

W odpowiedzi z 18 stycznia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekazało sprawę do rozpatrzenia Ministerstwu Zdrowia, a to z kolei w piśmie z 28 stycznia 2021 r. wskazało jako właściwy podmiot Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - poinformowało biuro.

Przypomniało przy tym, że Rzecznik MŚP już wcześniej zwracał się do ministra zdrowia podając inny przykład niezrozumiałych obostrzeń, polegających na tym, że przedsiębiorca prowadzący salon masażu był objęty całkowitym zakazem wykonywania działalności gospodarczej, podczas gdy podmiot wykonujący m.in. masaże twarzy - już nie. "Rzecznik MŚP podniósł, że taka sytuacja jest całkowicie niezrozumiała i budzi poczucie niesprawiedliwości wśród przedsiębiorców" - podkreśliło biuro.