Ruszyły prace nad Tarczą prawną, która ma ułatwić firmom inwestowanie i wspierać rozwój gospodarczy po pandemii - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Jak czytamy, we wtorek odbyło się pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych, który ma przygotować tzw. Tarczą prawną.

"Celem prac naszego zespołu jest przede wszystkim stworzenie otoczenia prawnego, które będzie przyjazne dla obywateli i przedsiębiorców. Chcemy, aby nasi obywatele mogli złożyć wniosek online na prostych formularzach i dzięki temu szybciej załatwić sprawy w urzędach" - powiedziała cytowana w informacji wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Dodaje, że obecnie trwają prace nad cyfryzacją niemal wszystkich postepowań z zakresu prawa budowlanego, a także nad cyfrową wersją dziennika budowy. "Pracujemy systematycznie nad publiczną dostępnością rejestrów i ewidencji tak, aby zarówno obywatele, jak i organy administracji publicznej, mieli do nich powszechny dostęp. Przyczyni się to znacznie do wyeliminowania obowiązku przedkładania oryginałów dokumentów w procedurach administracyjnych. Chcemy, aby podobne zmiany dotknęły także pozostałe dziedziny życia społecznego i gospodarczego" - podkreśliła.

Wiceminister wskazała, że przygotowywane zmiany mają ułatwić firmom inwestowanie i wspierać rozwój gospodarczy po pandemii. "Musimy likwidować bariery krępujące przedsiębiorczość, w tym nadmierną biurokrację" - zaznaczyła. Dodała, że zmiany będą wprowadzane regularnie i konsultowane z przedsiębiorcami, by zapewnić im czas na przygotowanie się. "Zbyt krótkie vacatio legis, czyli czas na dostosowanie się do zmian w prawie, to bariera w prowadzeniu biznesu i dodatkowe koszty" - powiedziała.

Napisano, że tryb pracy zespołu ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych został określony w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Raz na trzy miesiące ma on przedstawić Radzie Ministrów konkretne propozycje legislacyjne. Do 31 marca zespół ma czas na zaproponowanie pierwszych gotowych rozwiązań legislacyjnych.

Wskazano, międzyresortowy zespół ma doprowadzić do: szybszego i uproszczonego wydawania decyzji, umożliwienia składania wniosków drogą elektroniczną, upowszechnienia milczącego załatwienia sprawy, ułatwienia ponownego rozpatrywania niektórych spraw, stosowania prostych urzędowych formularzy, mniejszej liczby załączników i formalności, minimalizacji kosztów, wprowadzania bardziej przewidywalnych dla przedsiębiorców zmian w przepisach.