Komisja Europejska zaprasza Litwę do strefy euro, a o Polsce mówi, że nie spełnia wszystkich kryteriów.

W Brukseli opublikowano raporty oceniające sytuację w państwach spoza eurlolandu. Z dokumentu wynika, że Polska wciąż ma za duży deficyt finansów publicznych. I choć redukuje go od kilku lat, to wciąż przekracza dozwolony poziom 3 procent PKB. Polska nie gwarantuje również stabilnego kursu wymiany, a jej przepisy dotyczące między innymi banku centralnego są niezgodne z unijnymi przepisami. Spełniamy natomiast kryterium inflacji, która nie może być zbyt wysoka, oraz wymaganie dotyczące długoterminowych stóp procentowych.

Ocena Komisji Europejska nie jest zaskoczeniem. Od dawna wiadomo było, że nie spełniamy wszystkich kryteriów. Polska zobowiązała się przyjąć walutę euro, przystępując do Unii. Na razie jednak władze w Warszawie nie deklarują, kiedy mogłoby to nastąpić. Litwa, która otrzymała dziś bardzo dobrą ocenę, może wejść do strefy euro w przyszłym roku, jeśli rekomendacje Komisji zostaną zatwierdzone przez unijnych ministrów finansów.