Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu br. wzrosło o 3,8% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,7% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 1,0% i wyniosło 3.976,80 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach nie zmieniło się w ujęciu miesięcznym i wyniosło 5.514,5 tys. osób, podał GUS.

Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews uważało, że wzrost wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 3,2-4,6% r/r, przy średniej na poziomie 3,98% r/r (wobec 4,8-proc. wzrostu w marcu).

Według nich, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,7-0,9% r/r w kwietniu, przy średniej na poziomie 0,82% (wobec wzrostu o 0,5% r/r w marcu br.).