Powiedzenie "mieć coś jak w szwajcarskim banku, zmienia znaczenie". Szwajcaria wraz z Singapurem przyłączyły się do porozumienia , na mocy którego 47 krajów wymienia między sobą informacje bankowe, by przeciwdziałać oszustwom podatkowym. Pewna epoka w historii finansów przechodzi do historii.

Jak dotąd Szwajcarzy konsekwentnie odmawiali podpisania porozumienia, które pozwala na udostępnianie innym państwom informacji bankowych. Helweci, którzy zbudowali prężny sektor finansowy, opierając się między innymi na strzeżeniu tajemnicy kont swoich klientów, ugięli się jednak pod wielką presją państw OECD i Unii Europejskiej. "To koniec tajemnicy bankowej, nadużywanej do celów podatkowych" - powiedział Pascal Saint-Amans z OECD.

W sumie do porozumienia przystąpiło 34 państwa OECD oraz 13 spoza tej organizacji. Oprócz Szwajcarii stosowanie tajemnicy bankowej ograniczy Singapur, czyli jedno z największych centr finansowych w Azji. Sygnatariusze porozumienia zobowiązują się między innymi do zbierania informacji podatkowych związanych z instytucjami finansowymi oraz do wymiany tych danych z innymi państwami.