- Alior Bank potwierdził, że Alior Lux S a.r.l. & Co. S.C.A. - spółka zależna Carlo Tassara - sprzedała 3,30 mln akcji banku po cenie 79 zł za sztukę. Obecnie Alior Lux posiada - bezpośrednio i pośrednio - akcje stanowiące 28,05% kapitału Alior Banku.

"Zmniejszenie nastąpiło w dniu 23 kwietnia 2014 r. w wyniku sprzedaży przez Akcjonariusza 3.300.000 akcji Alior Banku po cenie 79 zł za akcję" - czytamy w komunikacie. Przed transakcją łącznie, w bezpośrednim i pośrednim posiadaniu akcjonariusza znajdowały się 22.918.382 akcje stanowiące 32,77% udziału w kapitale zakładowym Alior Banku oraz dające prawo do 22.918.382 głosów, stanowiących 32,77% w ogólnej liczbie głosów.

"Po transakcji (…) w sumie w bezpośrednim i pośrednim posiadaniu akcjonariusza znajduje się 19.618.382 akcji stanowiących obecnie 28,05% udziału w kapitale zakładowym Alior Banku oraz dających prawo do 19.618.382 głosów, stanowiących 28,05% w ogólnej liczbie głosów" - czytamy dalej. Na początku tego roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na przedłużenie o rok, tj. do 31 grudnia 2014 r. terminu wyboru inwestora strategicznego dla Alior Banku przez grupę Carlo Tessara i sprzedaży pakietu 34% akcji banku, będącego w posiadaniu włoskiego akcjonariusza.

Grupa Carlo Tessara zobowiązała się wcześniej wobec KNF, że sprzeda posiadany pakiet Alior Banku do końca 2013 roku. Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na GPW w grudniu 2012 r.