Na zero punktów ocenił Gabinet działania rządu w sferze spółdzielczości i rynków finansowych. Na 1 działania w obszarze prawa gospodarczego, cyfryzacji oraz prywatyzacji i nadzoru nad spółkami skarbu państwa. Sposób prowadzenia polityki zagranicznej ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni ocenili natomiast na 4 punkty.

Marek Goliszewski zwrócił uwagę, że premier Donald Tusk był jednym z inicjatorów umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Polską, ale to nie wszystkie pozytywy zagranicznych działań premiera. Należy do nich przyjazna polityka wobec Niemiec, co przekłada się na przyjazne wyniki gospodarcze. Nawiązał też kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, pozytywnie podchodzi do umowy dotyczącej wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi i tak dalej - podkreślił Marek Goliszewski.

Gabinet Cieni BCC powstał w kwietniu 2012 roku, by wspierać działania rządu służące gospodarce. W skład tego gabinetu wchodzą między innymi: profesor Stanisław Gomułka, Janusz Steinhoff, Stanisław Kluza, Irena Ożóg, generał Leon Komornicki.