Sankcje miałby dotyczyć handlu, w tym handlu bronią, kwestii energetycznych i finansowych. Polskie stanowisko wspierają Wielka Brytania i Francja. Wciąż trzeba do tego przekonać Hiszpanię i Włochy.

Polska chce też większej integracji w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Chodzi o to, by zobowiązać Komisję Europejską do przygotowania - najpóźniej do czerwca - nowych zasad współpracy energetycznej w Europie tak, aby zwiększyć pozycję Europy w trakcie przetargów na zakup energii od Rosji.

Podczas szczytu mają być też omówione rozszerzenie listy osób, objętych sankcjami wizowymi. Chodzi między innymi o to, by europejska lista była jak najbardziej zbieżna z amerykańską.