Alior Bank zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w centrali obejmujących do 260 osób (tj 4% zatrudnionych). Program redukcji zatrudniania jest częścią projektu optymalizacji kosztów - skala oszczędności wyniesie ok. 50 mln zł.w latach 2014-2015, poinformował bank.

Alior podał, że zmniejszenie zatrudnienia związane jest z automatyzacja i usprawnianiem procesów oraz realizacją strategii optymalizacji kosztów. Zmiana struktury organizacyjnej centrali nastąpi 1 marca.

"Restrukturyzacja jednostek wsparcia, która potrwa od końca lutego do czerwca br., obejmie do 260 etatów w centrali, co stanowi 4% poziomu zatrudnienia w banku według stanu na 24.02.2014 roku. Intencją zarządu banku jest zapewnienie pracownikom objętym przedmiotowym procesem pakietów odpraw adekwatnych do stażu pracy" – podano w komunikacie.

Alior poinformował, że koszty restrukturyzacji nie będą miały znaczącego wpływu na model biznesowy i wyniki finansowe banku. Będą one uwzględnione w sprawozdaniach finansowych za I i II kw. 2014 r.

Program zwolnień grupowych (w tym koszty związane z pakietami odpraw) jest częścią realizowanego projektu optymalizacji struktury kosztowej banku, którego skala oszczędności wyniesie w latach 2014-2015 ok. 50 mln zł.

"Podjęte działania przyczynią się do znaczącej poprawy efektywności banku oraz obniżenia współczynnika C/I do poziomu poniżej 45% w 2016 r." – podano także.

Bank podał także, że od początku 2014 r. przyjął do pracy ponad 340 osób i planuje dalej zatrudniać, w szczególności na stanowiska związane z oferowaniem produktów i usług bankowych.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008, a po 22 miesiącach działalności, we wrześniu 2010 roku bank osiągnął próg rentowności operacyjnej. Alior Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.