Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez PKO Bank Polski akcji Nordea Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, poinformowała KNF. Na dodatkowym posiedzeniu w zaplanowanym na 3 marca 2014 r. Komisja będzie kontynuowała pracę nad wnioskiem w sprawie przejęcia akcji Nordea Bank Polska.

W czerwcu 2013 roku PKO Bank Polski zawarł z Nordea Bank AB umowę dotyczącą przejęcia trzech polskich spółek Grupy Nordea oraz portfela kredytów korporacyjnych największych krajowych firm obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego, za łączną kwotę 2,83 mld zł. W październiku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę PKO BP na przejęcie Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

W połowie lutego PKO BP ogłosił drugie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 55.498.700 akcji Nordea Bank Polska, upoważniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Cena akcji w wezwaniu została ustalona na 47,99 zł (tj. na takim samym poziomie, jak w pierwszym wezwaniu). PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 193,48 mld zł na koniec 2012 r. wobec 190,75 mld na koniec 2011 r. PKO BP odnotował 3.748,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 3.807,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Nordea Bank Polska S.A. należy do największej skandynawskiej grupy finansowej Nordea. Oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych i firm. Jego suma bilansowa wyniosła 33,31 mld zł na koniec 2012 r.