"New York Times" krytykuje Europejski Bank Centralny za ignorowanie zagrożenia deflacją. Amerykański dziennik wzywa tę instytucję do podjęcia działań stymulujących gospodarkę w strefie euro.

W komentarzu redakcyjnym "New York Times" pisze, że wbrew opiniom niektórych polityków i ekspertów, gospodarka wielu krajów europejskich jest słaba. Gazeta zwraca też uwagę na fakt, że w strefie euro inflacja spadła do 0,7 procent, co grozi wejściem na niebezpieczną ścieżkę deflacji.

"New York Times" wzywa europejski bank centralny do obniżenia stóp procentowych i wtłoczenia w europejska gospodarkę większej ilości pieniędzy poprzez wykup rządowych obligacji. Amerykańska gazeta krytykuje Niemcy za to, że wymusiły na wielu krajach europejskich szkodliwą politykę zaciskania pasa.

W tej sytuacji jedynym sposobem na pobudzenie aktywności gospodarczej jest, według autora, pakiet stymulacyjny Banku Centralnego. New York Times wyraża nadzieję, że odpowiednie decyzje zostaną podjęte na następnym posiedzeniu zarządu tej instytucji zaplanowanym na marzec.