Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1% spadku w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa wzrosła o 0,5% w strefie euro i o 0,9% w całej UE.