Z wypowiedzi wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik wynika, że tylko w ramach programu operacyjnego innowacyjny rozwój na lata 2014-20 mogą liczyć na 10 miliardów euro. Następne środki będą pochodzić z innych programów, także krajowych. 

Szef Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman podkreśla, że małe firmy dużo lepiej radzą sobie z pozyskiwaniem tego typu środków niż duże.

PAIiIZ przypomniał poza tym, że na przykład w Specjalnych Strefach Ekonomicznych mogą inwestować także polscy przedsiębiorcy.