Parlament Europejski żąda bardziej rygorystycznych kontroli i dotkliwszych kar za fałszowanie żywności. W przyjętej rezolucji posłowie apelują o skuteczne przeciwdziałanie oszustwom.

Parlament Europejski proponując radykalniejsze rozwiązania przypomina o wykrytych aferach stosowania soli drogowej do celów spożywczych, sprzedaży zwykłych jaj jako produktów ekologicznych czy użycia mięsa końskiego zamiast wołowiny. Według posłów, oszustwa podważyły zaufanie konsumentów, których jedna trzecia nie dowierza informacjom podawanym na etykietach.

W rezolucji stwierdza się, że obecnie w Unii nie ma powszechnie uznanej definicji oszustwa w branży spożywczej, dlatego zalecono Komisji Europejskiej jej opracowanie. Posłowie postulują wprowadzenie systemu niezapowiedzianych częstych kontroli, stworzenie systemu współpracy pomiędzy instytucjami kontrolnymi w państwach członkowskich, jak również zaostrzenie kar. Powinny one być przynajmniej dwukrotnie wyższe od korzyści uzyskanej z oszustwa, a w przypadku recydywy groziłaby utrata licencji.

Zdaniem posłów Wojciecha Olejniczaka i Janusza Wojciechowskiego, obecne stanowisko Parlamentu powinno przyspieszyć w Polsce konsolidację rozproszonych instytucji kontrolnych. Powinno to pozwolić skuteczniej ścigać nieuczciwych producentów i sprzedawców żywności.