Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI sektora przemysłowego strefy euro wzrósł do 51,6 pkt w listopadzie z 51,3 pkt przed miesiącem, poinformowała w komunikacie firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując ostateczne wyniki.

Konsensus rynkowy wynosił również 51,5 pkt - tyle samo, co wstępny szacunek Markit. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.