Bank Zachodni WBK odnotował 537,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 334,74 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 864,27 mln zł wobec 580,49 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 445,16 mln zł wobec 348,92 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 105,97 mld zł na koniec III kw. 2013 r. wobec 60,02 mld na koniec 2012 r.

W okresie I-III kw. 2013 r. bank miał 1330,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1029,33 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 1307,79 mln zł wobec 991,14 mln zł zysku rok wcześniej.