Netia odnotowała 8,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2013 r. wobec 21,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skorygowany wynik netto grupy Netia wyniósł w II kw. br. 11,93 mln zł wobec 38,28 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 26,44 mln zł wobec 12,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 477,49 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 536,47 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W okresie I-II kw. 2013 r. spółka miała 21,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 968,18 mln zł w porównaniu z 1080,75 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniosła 18,31 mln zł wobec 29,16 mln zł straty rok wcześniej.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.