Sejm przyjął ustawę, znoszącą przepis uniemożliwiający zwiększenie tegorocznego deficytu budżetu państwa. Bez zniesienia progu ostrożnościowego, rząd nie mógłby zrealizować swoich zapowiedzi zwiększenia tegorocznego deficytu do 50 mld złotych przy 300 mld złotych dochodów.

Zniesienie ograniczeń deficytu poparło 235 posłów, 210 było przeciw, 5 się wstrzymało.

Przedwczoraj w głosowaniu o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu wstrzymało się trzech posłów PO - Jarosław Gowin, Jacek Żalek i Jan Godson.

Projekt zawiesza w 2013 roku, ograniczenia dotyczące zachowania relacji deficytu budżetu państwa do jego dochodów w ramach przekroczenia tzw. pierwszego progu ostrożnościowego oraz tzw. tymczasowej reguły wydatkowej.