Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej wprowadza mechanizmy dyscypliny finansów publicznych w krajach strefy euro. Dzięki postanowieniom dokumentu, państwa łamiące tę dyscyplinę, będą narażone na kary finansowe.

Polska, tak jak i inne kraje, które nie przyjęły wspólnej waluty, a podpisały się pod Paktem, jest związana tylko częścią jego postanowień. Daje on nam prawo do uczestniczenia w szczytach strefy euro dotyczących konkurencyjności oraz w spotkaniach związanych z wdrażaniem postanowień Paktu. Pakt fiskalny został podpisany w marcu zeszłego roku. przez przywódców 25 krajów UE.