W pierwszym kwartale tego roku sytuacja przedsiębiorstw była gorsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak przychody z eksportu wzrosły o blisko 8 procent w porównaniu z tym samym czasem roku 2012 - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego.

W pierwszych miesiącach tego roku nadal, choć w umiarkowanym tempie, malały wpływy firm ze sprzedaży oraz zyski z działalności podstawowej. Spadki zysków nie były jednak tak silne jak pod koniec 2012 roku, a w przypadku niektórych można mówić o pewnej poprawie. Analitycy NBP zastrzegają przy tym, że trudno na razie ocenić, czy była to chwilowa korekta, czy też odwrócenie tendencji spadkowych.

Tak jak w poprzednich kwartałach, spadek przychodów wynikał z malejących wpływów ze sprzedaży krajowej. Wpływy ze sprzedaży zagranicznej nadal rosły. Sytuacja eksporterów jest ciągle wyraźnie lepsza niż pozostałych przedsiębiorstw.

W przedsiębiorstwach zatrudnienie spadło bardziej niż w IV kwartale 2012 roku. W I kwartale malały nadal nakłady na inwestycje, choć spadek był znacznie słabszy niż w ostatnich miesiącach poprzedniego roku.