Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,0% w maju br. w ujęciu rocznym wobec 1,1% r/r w kwietniu, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową w tym ujęciu na 0,9-1,4% przy średniej w wysokości 1,24%. Jednakże po publikacji niższej od oczekiwań inflacji CPI (0,5% r/r wobec oczekiwanych 0,7%) część z nich obniżyła swoje prognozy dotyczące inflacji bazowej.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w maju 0,4% w ujęciu rocznym wobec 0,7% w poprzednim miesiącu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w maju 1,5% wobec 1,6% w poprzednim miesiącu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 1,1% wobec 1,2% w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł w maju 0,5% wobec 0,8% r/r w poprzednim miesiącu.