Mamy najniższą inflacje od 7 lat. Inflacja konsumencka wyniosła 0,5 proc. w ujęciu rocznym w maju br. (wobec 0,8 proc. w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Jeszcze rok temu inflacja wynosiła 4 proc.

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1%, podał też GUS.

Najbardziej staniała opłaty łączność, transportem, odzież

Obniżki opłat związanych z łącznością (o 9,7%), transportem (o 4,2%) oraz niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,8%), obniżyły wskaźnik w tym okresie o 0,40 pkt proc., 0,39 pkt proc. i 0,23 pkt proc.

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie [r/r] miał wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,6%), wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 3,8%), a także mieszkania (o 1,1%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,40 pkt proc., 0,30 pkt proc. i 0,28 pkt proc." - głosi komunikat.

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1%, poinformował GUS.

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie spadki cen w zakresie transportu (o 2,3%), łączności (o 2,6%) oraz rekreacji i kultury (o 0,8%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,21 pkt proc., 0,10 pkt proc. i 0,07 pkt proc. Podwyżki cen żywności (o 0,8%), towarów i usług związanych z mieszkaniem (o 0,1%), a także w zakresie restauracji i hoteli (o 0,3%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,18 pkt proc. i po 0,02 pkt proc." - czytamy dalej.

Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się inflacji w kwietniu w zakresie 0,5-0,9% r/r (średnia wyniosła 0,71%).

Ministerstwo Gospodarki prognozowało wcześniej, że inflacja w maju wyniesie 0,7% r/r.