Dane wykazały, że sektor wytwórczy zanotował wzrost o 2,6 procent w ciągu kwartału, a produkcja rolna wzrosła zaledwie o 1,4 procent.

Gospodarka Indii to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek świata.