Barometr "Economista" wskazuje, że optymizm wśród światowych biznesmenów trwa od początku roku. To pozytywna zmiana po dwuletnim okresie pesymizmu.
Najlepsze nastroje mają badani pochodzący z Bliskiego Wschodu i Afryki, Zachodniej Europy oraz Azji Wschodniej.

Nadzieje na poprawę stanu gospodarki w następnych sześciu miesiącach są największe wśród pracowników sektora budowlanego, najmniejsze -w branży dóbr konsumpcyjnych.
W badaniach wzięło udział półtora tysiąca menadżerów wysokiego szczebla..