Gorzej wypada porównanie pierwszego kwartału bieżącego roku do tego samego okresu ubiegłego roku. Według niemieckiego Federalnego Biura Statystycznego, PKB w takim ujęciu spadł o 1,4 procent.