Ożywienie gospodarki - to główny cel nowego włoskiego rządu.

Letta podkreślił, że Włochy zginą, jeśli będą prowadzić tylko politykę oszczędności. Działania na rzecz wzrostu nie mogą więc czekać. Premier przyznał, że po dziesięciu latach stagnacji sytuacja gospodarcza jego kraju jest poważna.

Enrico Letta zapowiedział, że jego kraj będzie przestrzegał kryteriów finansowych Unii Europejskiej. Dodał, że zaraz po otrzymaniu wotum zaufania parlamentu odbędzie podróż kolejno do Brukseli, Berlina i Paryża, by udowodnić, że jego rząd jest rządem europejskim.