W I kwartale tego roku pogłębił się między innymi spadek produkcji budowlano-montażowej, z kolei sprzedaż detaliczna była mnniej więcej na takim samym poziomie jak przed rokiem. Inflacja rosła, ale znacznie wolniej niż w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku.

Nadal bardzo trudna sytuacja utrzymywała się na rynku pracy - podkreśla wiceprezes GUS Halina Dmochowska.

W marcu w porównaniu z lutym bezrobocie obniżyło się do 14,3 z 14,4 procent, ale i tak jest wyższe o punkt procentowy niż przed rokiem. Bez pracy w Polsce pozostaje blisko 2 miliony 300 tysięcy osób.

W porównaniu z tym samym czasem roku poprzedniego liczba bezrobotnych zwiększyła się we wszystkich województwach - najbardziej w Małopolsce i na Mazowszu.

Zdecydowana większość osób bez pracy nie ma też prawa do zasiłku - blisko 83 procent.

Z danych na koniec poprzedniego miesiąca wynika, że 443 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie ponad 32 tysięcy osób.

Sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 0,1 procent w porównaniu z marcem 2012 roku.