Dochód rodzinny spadł w Hiszpanii do poziomu sprzed 10 lat. Co piąta hiszpańska rodzina żyje poniżej progu ubóstwa - donosi Caritas w raporcie „Nierówność i Prawa Społeczne”. Z dokumentu wynika, że w skrajnej biedzie żyje w Hiszpanii 3 miliony osób.

W ciągu 5 lat pensje zmalały w Hiszpanii o 4 procent, a ceny wzrosły o 10 procent. O połowę więcej trzeba płacić za mieszkanie i energię elektryczną. 10 milionów osób zarabia rocznie nie więcej niż 7300 euro, a dochody 3 milionów nie przekraczają 300 euro miesięcznie. Caritas ostrzega, że grupie najuboższych grozi wykluczenie społeczne.

„Taki los może spotkać wiele rodzin, głównie bezrobotnych, utrzymujących się tylko dzięki pomocy instytucji charytatywnych” - obawia się Juan Lopez, współautor raportu.

W skrajnej biedzie żyje co druga rodzina z trojgiem dzieci i co trzecia bez ojca lub matki. Ponad 3 procent hiszpańskich rodzin nie ma żadnych dochodów. Caritas przypomina, że resocjalizacja osoby wykluczonej społecznie trwa około 10 lat.