Zdaniem komisarza Lewandowskiego, choć użyte w rezolucji słowo „odrzuca” brzmi groźnie, jest to jednak krok w stronę ostatecznego porozumienia. Komisarz uważa, że stanowisko rządów nie mogło zadowolić Parlamentu, dlatego stara się on budżet naprawić.

Polska jest w innej sytuacji, gdyż jest największym beneficjentem budżetu i obecny jego kształt jest dla niej zadawalający. Komisarz sądzi, że podczas negocjacji dojdzie do porozumienia - dokonane zostaną przesunięcia pomiędzy działami budżetu, ponadto zostanie on bardziej uelastyczniony.

Komisarz Lewandowski nie spodziewa się, by przywrócone zostały jakieś dodatkowe kwoty pieniędzy. Jest jednak dobrej myśli i wierzy, że wieloletni budżet zostanie zatwierdzony podczas głosowania w czerwcu.