Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,6% spadku w ujęciu kwartalnym i był zgodny w pierwszym szacunkiem Eurostatu.

W III kw. ub.r. odnotowano spadek o 0,1% kw/kw w strefie euro, zaś w całej Unii - wzrost o 0,1% kw/kw.

W ujęciu rocznym, PKB spadł w IV kw. 2012 r. o 0,9% w strefie euro i o 0,6% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,9% spadku w tym ujęciu.

Eurostat podał, że PKB Polski wzrósł w IV kw. 2012 r. o 0,2% kw/kw i zwiększył się o 1,1% r/r.