Kredyty mogą jeszcze stanieć. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych.

Ekonomista banku BZ WBK Piotr Bielski uważa, że obniżka stóp nie jest już tak pewna, jak w poprzednich miesiącach. Podkreśla jednak, że taka decyzja Rady jest najbardziej prawdopodobna. Powody są takie same, jak w poprzednich miesiącach, kiedy stopy były obniżane: słaby wzrost gospodarczy oraz niska inflacja.

Wiadomo jednak, że opinie członków Rady na temat pożądanej wysokości stóp są podzielone. Dlatego wynik głosowania nie jest pewny.

Ekonomiści wskazują też, że członkowie Rady podejmą decyzję, znając najnowszą projekcję inflacji i PKB przygotowaną przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. Dokument zostanie opublikowany dopiero po posiedzeniu Rady.
RPP obniżała stopy co miesiąc od listopada ubiegłego roku. Za każdym razem o ćwierć punktu procentowego.


Decyzję Rady poznamy w środę po południu. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75 procent.