„W tym roku stawiamy na dalszy wzrost liczby klientów – chcemy otworzyć ok. 400 nowych rachunków i pozyskać ok. 0,5 mln nowych klientów. W ubiegłym roku liczba klientów wzrosła nam o ponad 20% i chcielibyśmy, aby ten pozytywny trend był utrzymany" – powiedział Bogus podczas konferencji. 

Na koniec ub. roku bank obsługiwał 1,3 mln klientów detalicznych i prowadził prawie 730 tys. ROR-ów, co oznacza, że w ciągu roku przybyło 225 tys. klientów detalicznych i 212 tys, nowych rachunków. 

W tym roku Bank Pocztowy planuje także zwiększenie liczby mikrooddziałów o 113. W ub. roku powstało 82 takich placówek, co przełożyło się na 187 mikrooddziałów na koniec 2012 r.  Łączne liczba placówek własnych sięgnęła 227 na koniec ub. r. 

Bogus poinformował, że 2012 rok był dla banku rekordowy zarówno pod względem przychodów, jak i zysku netto. 

„Zysk netto wypracowany w 2012 roku był najwyższy w historii Banku Pocztowego. Co ważne, wzrost wyniku z działalności bankowej był wyższy niż kosztów. Poprawiliśmy też wskaźniki efektywności i jest to również nasz cel na ten rok" – powiedział Bogus. 

Zysk netto banku sięgnął 45,4 mln zł i był wyższy o 54% w skali roku, przy wyniku na działalności bankowej na poziomie 289 mln zł (wzrost o 15% r/r). 

Wynik z odsetek zwiększył się o 15% r/r do 222,8 mln zł, zaś wynik z prowizji pozostał na podobnym poziomie, co w poprzednim roku i wyniósł 55,6 mln zł. 

Poprawie uległa także rentowność – wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE netto) sięgnął 13,1% na koniec 2012 r., co oznacza wzrost o 3,5 pkt proc. w skali roku. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) spadł do 72,6% na koniec 2012 r. wobec 80,6% rok wcześniej. 

Koszty wzrosły o 4% r/r do 218,2 mln zł w 2012 r. 

Aktywa banku wzrosły o 37% r/r do 7.132 mln zł na koniec roku. 

Wartość kredytów brutto wzrosła o 25% r/r do 4.710 mln zł, głównie dzięki kredom detalicznym, których sprzedaż wzrosła o 18,7% r/r do 1.457 mln zł. 

Wartość depozytów zwiększyła się o 35% r/r do 6.318 mln zł na koniec 2012 r. 

Kapitał własny wzrósł o 16% r/r do 373 mln zł. na koniec 2012 r. 

Współczynnik wypłacalności banku wzrósł o 0,4 p.p. do 14,3%, zaś współczynnik Core Tier 1 spadł o 0,4 p.p. do 10,2% na koniec 2012 r.