Prezes UKE rozstrzygnął przetarg na rezerwację częstotliwości z pasma 1800 MHz dla świadczenia mobilnych usług szybkiego Internetu. Najwyżej ocenione zostały oferty P4, właściciela Play i PTC S.A., właściciela T-Mobile Polska.

W przetargu brało udział 6 podmiotów: P4, Polkomtel, PTK Centertel, PTC, Sferia i Emitel. Do drugiego etapu przeszły pierwsze 4 firmy. Oferty Sferii, Emitela i 1 Polkomtela nie zostały dopuszczone.

Liczba złożonych ofert:

1) P4 Sp. z o.o. (3 oferty)
2) Polkomtel Sp. z o.o. (2 oferty)
3) Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (3 oferty)
4) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (3 oferty)
5) Sferia S.A. (2 oferty)
6) EmiTel Sp. z o.o. (3 oferty).
W wyniku dokonanej przez komisję przetargową oceny zwyciężyły P4: 3 oferty 214, 142 i 142 mln złotych; oraz 2 oferty PTC S.A 210 i 242 mln złotych.

Zdecydowały nie liczby, a konkurencja

Najwyżej ocenione zostały 3 oferty sieci Play i 2 T-Mobile. Prezes Magdalena Gaj stwierdziła, że w zakresie zachowania warunków konkurencji, pozytywny wpływ miały jednak oferty Play. Jeśli chodzi PTC i PTK Centertel (Orange), ich oferty miały wpływ neutralny, negatywny zaś to oferta Polkomtel.

– Jesteśmy zachwyceni wynikami przetargu – mówi Jørgen Bang-Jensen, prezes P4 Sp. z o.o. – Będziemy kontynuować dotychczasową jednoznacznie prokonsumencką politykę oraz strategię oferowania usług w rozsądnej cenie w oparciu o najnowszą technologię mobilnego Internetu.

PLAY uznaje tę decyzję jako wstęp do budowy w Polsce rynku telekomunikacyjnego opartego na równowadze sił wszystkich graczy i centralnej roli konsumenta.

PLAY deklaruje chęć uczestnictwa w dalszych etapach przetargu w zakresie wszystkich trzech częstotliwości.

Wyniki przetargu przybliżają Polskę do wytycznych Europejskiej Agendy Cyfrowej. Zwycięskie firmy mają 12 miesięcy na uruchomienie usługi. Prezes Gaj zapowiedziała w tej kwestii kontrole.

UKE w celu prawidłowego działania szybkiego Internetu zobligowała firmy do stworzenia minimum 1800 nowych nadajników, ale i P4 i PTC zgodnie zadeklarowały 3200 nowych stacji przekaźnikowych.

W ciągu 2 lat przynajmniej połowa nadajników ma powstać na terenach wiejskich i małych miastach. Budżet państwa z tytułu opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości może zasilić kwota ponad 950 mln złotych.

Następne aukcje na częstotliwości 2600 MHz i najbardziej "gorąca" dla operatorów aukcja na 800 MHz mają być przeprowadzone jeszcze w tym roku. Szacowane wpływy za te częstotliwości to kwota rzędu od 1 do 4 mld złotych.

Prezes UKE nie oczekuje, że którakolwiek ze zwycięskich firm zrezygnuje ze swojej oferty.

Co na to Polkomtel?

Polkomtel dzięki współpracy z NFI Midas i dynamicznemu rozwojowi sieci pozostanie liderem technologicznym usług LTE. Skupiamy się na swojej ofercie, uważamy, że jest najbardziej atrakcyjna i najbardziej prokliencka na rynku i zrobimy wszystko, żeby przekonać do niej jak najwięcej użytkowników mobilnego internetu w Polsce - brzmi komunikat biura prasowego Polkomtela.