ArcelorMittal Warszawa wstrzymał od wczoraj produkcję na wydziale stalowni na 9 dni, a na wydziale walcowni - na 11 dni, podała spółka w komunikacie. Powodem przestoju jest utrzymujący się od wielu miesięcy drastycznego spadku zamówień na pręty żebrowane, które stanowią 40% produkcji zakładu.

"Zarząd ArcelorMittal Warszawa informuje, że 28 stycznia 2013 roku podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji zarówno na wydziale stalowni, jak i na wydziale walcowni, odpowiednio na 9 i 11 dni. Decyzja ta weszła w życie z dniem 29 stycznia 2013 r. Została ona podjęta na skutek utrzymującego się od wielu miesięcy drastycznego spadku zamówień na pręty żebrowane, które stanowią 40% produkcji zakładu" - głosi komunikat.

ArcelorMittal Warszawa podkreśla, że branża stalowa w Polsce, jak i sama spółka, od wielu miesięcy zmaga się z malejącą liczbą zamówień na pręty żebrowane.

"Sytuacja ta jest w znacznym stopniu skutkiem nielegalnych działań w handlu stalą w Polsce i sprzedaży prętów żebrowanych, importowanych do Polski z krajów sąsiednich z pominięciem podatku VAT. Krajowi producenci tracą udziały w rynku na rzecz podmiotów działających nielegalnie, które oferują po niższych cenach pręty żebrowane wytwarzane w innych krajach, czerpiąc tym samym nielegalne zyski wynikające z niepłacenia podatku VAT" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z szacunkami Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH) oraz Polskiej Unii Dystrybutorów Stali (PUDS) 40% prętów żebrowanych sprzedawanych w Polsce może pochodzić z nielegalnych źródeł, podaje ArcelorMittal Warszawa. Ponadto organizacje te oszacowały, że każdego roku przestępstwa VAT dotyczące tylko prętów żebrowanych mogą narazić budżet państwa na straty sięgające kilkuset milionów złotych.

"Martwi nas fakt, że polskie hutnictwo, pomimo wszystkich podjętych wysiłków modernizacyjnych i zrealizowanych inwestycji, cierpi w wyniku nielegalnych praktyk w handlu stalą. (...) Mamy nadzieję, że polski rząd niezwłocznie zajmie się tą kwestią i że zostaną podjęte działania mające na celu wyeliminowanie tego procederu" - powiedział Sanjay Samaddar, dyrektor generalny sektora wyrobów płaskich ArcelorMittal na Europę Środkowo-Wschodnią, cytowany w komunikacie.

Huta ArcelorMittal Warszawa należąca do Koncernu ArcelorMittal jest producentem wyrobów długich ze stali węglowych i stopowych. Wyroby produkowane w hucie ArcelorMittal Warszawa znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowym, maszynowym, łożyskowym, w przeróbce plastycznej oraz w budownictwie.