Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec grudnia 2012 roku 13,4% wobec 12,9% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W grudniu 2011 roku stopa ta wyniosła 12,5%. Liczba nowych bezrobotnych spadła do 244,1 tys. osób w grudniu.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2012 r. wyniosła 2.136,8 tys., czyli była wyższa o 3,8% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 7,8%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 13,3%.

W projekcie budżetu zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,0% w grudniu 2012 r. i tyle samo rok później. Natomiast Ministerstwo Gospodarki spodziewało się wzrostu tego wskaźnika do 13,3% w grudniu 2012 r.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w końcu grudnia 2012 roku 244,1 tys. wobec 252,7 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

W grudniu 2011 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 234,7 tys. osób.

GUS podał też dziś, że stopa bezrobocia zarejestrowanego w grudniu wyniosła 13,4%.