Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2012 roku wzrosło o 8,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosło o 2,4% i wyniosło 4111,69 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w grudniu spadło o 0,4% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym zmniejszyło się o 0,5% i wyniosło 5474,2 tys. osób, podał GUS.

Dziewięciu analityków ankietowanych przez ISBnews spodziewało się, że spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,3-0,6% r/r przy średniej na poziomie 0,44% (wobec 0,3% spadku r/r w listopadzie).

Reklama

Ci sami ekonomiści oczekiwali, że wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 0,3-3,2% r/r, przy średniej na poziomie 2,02% r/r (wobec 2,7% w listopadzie).