Wciąż panuje przekonanie, że coraz słabsze wyniki gospodarki (niektórzy ekonomiści wskazują nawet na ryzyko krótkotrwałej recesji) oraz coraz niższa inflacja skłonią władze monetarne do dalszego luzowania polityki pieniężnej. Niemniej jednak - choć w listopadzie pojawił się wniosek o obniżkę nawet o 150 pb, wciąż spodziewane są niewielkie cięcia, o 25 pb.

Dziewięciu ekonomistów ankietowanych przez ISBnews oczekuje obniżki w tym miesiącu o 25 pb - do 4,00% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Analitycy są jednak coraz bardziej podzieleni co do dalszej ścieżki obniżek - czterech z nich uważa, że na koniec cyklu podstawowa stopa będzie wynosiła 3,75%, dwóch spodziewa się stopy referencyjnej na poziomie 3,50%, a innych dwóch - w wysokości 3,00%. Podobnie jest z terminem zakończenia luzowania polityki pieniężnej 0 czterech ekonomistów stawia na marzec, dwóch na czerwiec, ale jeden - na II połowę tego roku.

Decyzja RPP dotycząca poziomu stóp procentowych spodziewana jest dziś we wczesnych godzinach popołudniowych.