Klif fiskalny polega na na podniesieniu podatków przy równoczesnych cięciach budżetowych .

W przypadku, gdyby zaczął on obowiązywać, należało by się spodziewać cięć budżetowych na kwotę przekraczającą 600 miliardów dolarów.