Im gorzej Kowalskiemu, tym ma lepszy humor - taki wniosek płynie z badania, jakie "Puls Biznesu" prowadzi już czwarty rok z rzędu.

Jeszcze nigdy tak wielu Polaków nie odczuwało pogorszenia sytuacji materialnej. Paradoksalnie jednak, ich oczekiwania na rok 2013 są znacznie bardziej optymistyczne niż przed rokiem, kiedy gospodarka pracowała na pełnych obrotach.

W mijającym roku zbiedniała co trzecia polska rodzina (32 proc.). Rok wcześniej odsetek ten wynosił 24 proc. Jak będzie w roku 2013? - Wprawdzie odsetek osób, które spodziewają się poprawy sytuacji materialnej utrzymał się na poziomie sprzed roku (22 proc.), ale zmalał (z 29 do 24 proc.) odsetek tych, którzy oczekują pogorszenia.

To zaskakujące, bo według większości prognoz dla polskiej gospodarki, przyszły rok będzie jednym z najgorszych, o ile nie najgorszy od dwóch dekad, pisze "PB".