Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2013 roku zmiana opłat transakcyjnych spowoduje spadek przychodów w skali grupy GPW o znacznie mniej niż 10 proc. - poinformował dziennikarzy w poniedziałek prezes GPW Ludwik Sobolewski.

"Bazując na wielkości przychodów za ostatnie 12 miesięcy zakładamy, że zmiana opłat transakcyjnych spowoduje spadek naszych przychodów na poziomie skonsolidowanym znacznie poniżej 10 proc., między 5 a 10 proc." - powiedział Sobolewski.

Wprowadzane zmiany w opłatach obejmują m.in. obniżkę opłat transakcyjnych na rynku akcji (rynek główny i NewConnect), niższe opłaty od kontraktów terminowych w day-tradingu oraz obniżkę opłat dla animatorów rynku.

Spadek przychodów GPW

Po trzech kwartałach 2012 roku grupa GPW zanotowała spadek przychodów rok do roku o 6,8 proc., do 65,6 mln zł. Zysk operacyjny w tym okresie zmalał o 8,4 proc., do 31,3 mln zł, EBITDA o 10,3 proc., do 37,4 mln zł, a zysk netto spadł o 32 proc. do 25,9 mln zł.

Marża operacyjna grupy GPW w trzecim kwartale sięgnęła 47,7 proc., rentowność EBITDA 57 proc., ROE za ostatnie cztery kwartały 21,4 proc.

Największy spadek na obrocie akcjami

Oceniając wyniki za trzeci kwartał prezes Sobolewski zwracał uwagę przede wszystkim na spadek przychodów z obrotu akcjami. Ich udział w strukturze przychodów zmniejszył się w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku do 38 proc., z 55 proc. w tym samym okresie 2011 roku.

Spadek przychodów z obrotu akcjami został jednak w dużym stopniu zneutralizowany dzięki poszerzeniu innych jego źródeł, przede wszystkim dzięki akwizycji Towarowej Giełdy Energii. Przychody z rynku towarowego wzrosły rok do roku o 14,4 mln zł (do 14,8 mln zł).

GPW podała, że na obniżenie się wyniku netto wpływ miało ujemne saldo na operacjach finansowych (-1,2 mln zł) związane z obsługą obligacji GPW oraz niższy niż przed rokiem udział w zyskach jednostek stowarzyszonych (2,0 mln zł).

Zysk GPW zdecydowanie mniejszy niż przed rokiem

Po trzech kwartałach 2012 roku jednostkowy zysk netto GPW wynosi 60,4 mln zł. W całym 2011 roku zysk netto wyniósł 121 mln zł. Prezes GPW ocenia, że nie ma szans na powtórzenie w tym roku całorocznego zysku netto za ubiegły rok.

Wśród kluczowych projektów na najbliższy czas prezes Sobolewski wymienia wdrożenie i uruchomienie nowego systemu transakcyjnego UTP (data uruchomienia ma być podana 22 listopada), uruchomienie giełdy gazu (prawdopodobnie w IV kw. 2012 roku lub w I kw. 2013, po wydaniu rozporządzenia przez ministerstwo gospodarki), uruchomienie rynku aukcji i obrotu wtórnego uprawnieniami do emisji CO2 (termin zależy od przetargu Ministerstwa Środowiska na krajową platformę aukcyjną uprawnień do emisji CO2) oraz projekty realizowane przez KDPW (dyrektywa EMIR - obowiązek rozliczania derywatów z OTC oraz raportowania transakcji) i planowane uruchomienie w czwartym kwartale 2012 roku izby rozliczeniowej dla rynku OTC.