W czołówce rankingu dobrobytu są państwa skandynawskie: Norwegia, Dania, Szwecja. Czwarte miejsce zajęła Australia. Na następnych pozycjach uplasowały się: Nowa Zelandia, Kanada, Finlandia, Holandia, Szwajcaria i Irlandia. Po raz pierwszy w historii rankingu Legatum Stany Zjednoczone wypadły poza pierwszą dziesiątkę.

W tegorocznym rankingu Polska spadła z 28. na 32. miejsce. Najlepiej wypadliśmy po względem bezpieczeństwa - 25. pozycja, a najgorzej w zestawieniu mierzącym sytuację ekonomiczną (52. miejsce).

Na tle Unii Europejskiej nie wypadamy jednak najgorzej. Pogorszyły się notowania większości państw wspólnoty, a pośród 33 państw naszego kontynentu aż 24 ma niższą pozycję niż w 2009 r. Przykładowo Niemcy znalazły się na 14. miejscu, Czechy na 28., Słowacja - na 36., a Litwa - na 43.

Szczegółowe zestawienie rankingu Legatum

Z rankingu Legatum wynika, że:

- najlepszą gospodarkę ma Szwajcaria,

- największy kapitał społeczny ma Norwegia,

- najlepsze perspektywy dla przedsiębiorców oferuje Dania,

- najsprawniejszą administrację mają Szwajcaria, Nowa Zelandia i Dania,

- największą wolnością osobistą cieszą się mieszkańcy Kanady, Nowej Zelandii i Australii,

- najlepiej rozwinięte szkolnictwo ma Nowa Zelandia, Australia i Kanada,

- najbezpieczniej jest w Islandii, Norwegii i Finlandii,

- najlepsza opiekę zdrowotną mają obywatele Luksemburga, USA i Szwajcarii.

Metodologia

To już czwarta edycja rankingu. Indeks dobrobytu oblicza się, uwzględniając takie kryteria, jak wskaźniki gospodarcze, warunki do prowadzenia biznesu, ale także bierze się pod uwagę jakość administracji rządowej, systemu edukacji, służby zdrowia oraz stan bezpieczeństwa i wolności obywatelskich.