Polska opowiada się za jak największym budżetem unijnym dla Wspólnej Polityki Rolnej - powiedział w piątek minister rolnictwa Stanisław Kalemba podczas konferencji prasowej, przedstawiając plany resortu związane z tzw. drugim expose premiera Donalda Tuska.

Odnosząc się do przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, Kalemba podkreślił, że jego najważniejszym celem jest, by Polska w kolejnej perspektywie finansowej - na lata 2014-2020 - nie odstąpiła od średniej płatności unijnej na jeden hektar w wysokości 265 euro.

Mówiąc o efektach rozwoju polskiego rolnictwa w ostatnich latach, minister podkreślił, że żaden dział naszej gospodarki nie ma tak dużej nadwyżki w handlu międzynarodowym jak rolnictwo. Dodał, że Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie, a w wielu dziedzinach zajmuje czołowe miejsca.

Nasz kraj - jak mówił - jest m.in. największym w Europie, a trzecim na świecie producentem jabłek, drugim w UE producentem żyta i trzecim unijnym producentem cukru.

Kalemba przypomniał, że w latach 2007-2011 produkcja polskiego rolnictwa wzrosła o 21 proc. Stało się tak dzięki m.in. 55 tys. projektów inwestycyjnych zrealizowanych w tym dziale gospodarki.

Dalszemu rozwojowi produkcji rolniczej służyć będzie - jego zdaniem - sprzedaż rolnikom gruntów z zasobów państwowych. Minister zapowiedział, że w tym roku sprzedanych zostanie ok. 120 tys. ha.