Stopa oprocentowania depozytów przejmowanych przez EBC wynosi 0,0 proc.

Natomiast stopa pożyczek udzielanych bankom komercyjnym wynosi 1,5 proc.

Analitycy spodziewali się, że EBC utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie.