Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła podstawowe stopy procentowe bez zmian - podał bank w komunikacie. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,75 proc.

Stopa oprocentowania depozytów przejmowanych przez EBC wynosi 0,0 proc.

Natomiast stopa pożyczek udzielanych bankom komercyjnym wynosi 1,5 proc.

Analitycy spodziewali się, że EBC utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie.