Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję prezes UOKiK dotyczącą nałożenia na Bank Pekao SA ok. 2 mln zł kary za stosowane w umowach rachunków oszczędnościowych niedozwolone postanowienia - poinformował UOKiK w środowym komunikacie.

Wyrok sądu dotyczy decyzji Prezes UOKiK z grudnia 2010 roku.

"Przeprowadzone postępowanie wykazało wówczas, że ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez bank rachunków wkładów oszczędnościowych zawierały dwa postanowienia niedozwolone. W pierwszym bank ograniczył wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji, niezależnie od rzeczywiście poniesionej szkody przez posiadacza rachunku. W drugim przedsiębiorca zastrzegał, że pisma wysyłane przez niego listami zwykłymi uważa się za doręczone konsumentowi po upływie pięciu dni roboczych od daty nadania na poczcie" - napisano w komunikacie.

Pekao odwołało się od decyzji UOKiK. 18 września 2012 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki, potwierdzając w całości decyzję UOKiK, w tym nałożoną karę.