Prezydent Władimir Putin nakazał podmiotom gospodarczym o strategicznym znaczeniu dla Rosji, by uzgadniały z rządem swoje postępowanie w sytuacjach, gdy wobec nich ze strony innych państw lub organizacji międzynarodowych wysuwane są jakieś żądania.

Poinformowała o tym we wtorek służba prasowa Kremla.

Polecenie to prezydent zawarł w specjalnym dekrecie "o środkach mających na celu ochronę interesów Federacji Rosyjskiej podczas prowadzenia przez rosyjskie osoby prawne działalności gospodarczej za granicą".

Informacja o firmie tylko za zgodą Kremla

Zgodnie z tym aktem prawnym rosyjskie firmy uznane przez Kreml za mające strategiczne znaczenie dla kraju mogą udostępniać informacje o swojej działalności tylko za zgodą federalnego organu władzy wykonawczej upoważnionego przez rząd FR. Nie dotyczy to jedynie danych, które winny być upubliczniane z mocy prawa, w tym w związku z emisją, sprzedażą lub kupnem papierów wartościowych.

Swój dekret Putin wydał w tydzień po tym, jak Komisja Europejska wszczęła dochodzenie antymonopolowe wobec Gazpromu. KE chce sprawdzić, czy rosyjski koncern nie nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku dostaw gazu do Europy Środkowo-Wschodniej i nie pogarsza w ten sposób bezpieczeństwa konsumentów w Unii Europejskiej.