Rynek produktów OTC w Polsce będzie rozwijał się w tempie około 3% średniorocznie w latach 2012-2014. Chociaż dynamika wzrostu rynku będzie niższa niż w 2011 r., segment będzie notował dodatnie dynamiki, w przeciwieństwie do sprzedaży leków refundowanych, wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR "Rynek produktów OTC w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014".

W 2011 r. wartość rynku produktów OTC w Polsce (rozumianego jako sprzedaż apteczna i pozaapteczna leków i suplementów diety) wzrosła o 5% r/r do 7,9 mld zł.

Po spadku o 3% w 2010 r., który był ogólnie słabym rokiem dla sektora farmaceutycznego, rynek przekroczył wartość z 2009 r. W latach 2012-2014 dynamika wzrostu rynku OTC również będzie dodatnia i według prognoz PMR oscylować będzie w granicach 3% rocznie. "Spadek dynamiki w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. obserwowany będzie we wszystkich segmentach rynku OTC i wyniknie m.in. z wysokiej bazy z 2011 r., jak również pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej" - podano w raporcie.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa refundacyjna, która wprowadziła najważniejszą zmianę w działaniu systemu refundacji w Polsce w ostatnich latach (zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, zakaz reklamy placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnoszącej się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

Aptekarze stawiają na OTC - większe marże, większy wybór

"Ustawa refundacyjna ma również pośredni wpływ na segment OTC. Doprowadziła m.in. do wzrostu marż na produkty OTC (po wprowadzeniu sztywnych marż i cen na leki refundowane, aptekarze chcą powetować sobie straty), a także ograniczania stanów magazynowych leków na receptę na korzyść produktów OTC. Generalnie, apteki zmieniają profil działalności i rozwijają biznes OTC kosztem biznesu Rx.

Coraz więcej producentów wprowadza również do swojego portoflio produkty OTC, by zminimalizować straty na lekach refundowanych" - podano także.

PMR podkreśla, że szereg firm z segmentu OTC rozpoczęło lub planuje rozpocząć w najbliższym czasie inwestycje w strefie produkcyjnej. Oleofarm - polski producent suplementów diety - uruchomi w 2012 r. nową halę produkcyjną na przedmieściach Wrocławia.

Polfa Łódź - producent leków OTC i suplementów diety - rozpoczęła w marcu 2011 r. budowę nowej fabryki w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nakładem 44 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na III kwartał 2012 r. Również Laboratoria Natury zamierzają wybudować fabrykę w podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Skala inwestycji sięga 16 mln zł, a budowa ma zostać zakończona w 2015 r.