Akcje Facebooka w ofercie pierwotnej (IPO) zostały wycenione w maju br. na 38 dolarów. Do połowy sierpnia ich rynkowa wartość spadła aż o 50%. Z dokumentów opublikowanych przez SEC (amerykański odpowiednik KNF) wynika, że 30 czerwca 2012 holenderski fundusz emerytalny APG All Pension Group NV posiadał 330 500 akcji Facebooka zakupionych w ofercie pierwotnej za kwotę 12,6 mln USD i wycenianych aktualnie na poziomie 6,3 miliona.

W tym samym czasie, szwedzki fundusz emerytalny należący do II filara, AP2 posiadał 88 200 akcji Facebooka nabytych za kwotę 3,35 mln dolarów – przecenionych do poziomu 1,7 mln USD. Podobne straty poniosła firma Shell Asset Management Company – zarządzająca funduszem emerytalnym pracowników Shell w Wielkiej Brytanii oraz w Holandii - posiadając 61 472 akcje Facebooka.

Źródło: Globalny Przegląd Emerytalny