Grupa medialna TVN miała 230,60 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 67,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 125,70 mln zł wobec 174,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 451,80 mln zł wobec 491,03 mln zł rok wcześniej. Jest to wynik gorszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 135 mln zł straty.

Analitycy spodziewali się w tym okresie straty netto w wysokości od 13 do 241mln zł. Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 45,67 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 27,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 816,66 mln zł wobec 857,45 mln zł.

Strata jest głównie efektem odpisu związanego z utratą wartości przez Onet, wynika z raportu spółki. Cała strata z działalności zaniechanej wyniosła 230 mln zł.

"Strata netto przypadająca akcjonariuszom TVN wyniosła 231 mln zł w II kwartale, w efekcie 230 mln zł straty z działalności zaniechanej, odzwierciedlającej przede wszystkim odpis z tytułu utraty wartości Onetu. Strata netto przypadająca akcjonariuszom TVN osiągnęła 46 mln zł w pierwszym półroczu 2012 roku" - czytamy w komunikacie spółki.

Na początku czerwca TVN poinformował, że wniesie Grupę Onet.pl do spółki celowej, w której głównym akcjonariuszem będzie Ringier Axel Springer (RAS). TVN otrzyma 956 mln zł w gotówce i 25% akcji spółki, do której wnosi swoje aktywa. Wycena Onet wynikająca z transakcji wyniosła ok. 1.275 mln zł.
"Połączenie platformy 'n' z Cyfrą+ oraz strategiczne partnerstwo z Ringier Axel Springer dotyczące Onet są w trakcie weryfikacji przez regulatora - oczekujemy ostatecznego zamknięcia tych transakcji pod koniec 2012 r." - czytamy w komunikacie.

Środki pozyskane ze sprzedaży udziałów w Onecie mają zostać przeznaczone na redukcję zadłużenia. TVN podał, że na koniec II kw. wskaźnik długu netto do EBITDA wzrósł do 4,8x głównie w wyniku niższej EBITDA.

W I połowie 2012 roku grupa TVN miała 45,67 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 27,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 816,66 mln zł wobec 857,45 mln zł.