PKP Cargo zarobiło w pierwszym półroczu 2012 r. 99 mln zł i przewiozło łącznie 55,6 mln ton ładunków - poinformowała w piątek spółka. W pierwszym półroczu 2011 r. przewoźnik przewiózł 65,2 mln ton towarów i zarobił 102,3 mln zł.

W pierwszych sześciu miesiącach 2012 roku PKP Cargo przewiozło o blisko 15 proc. towarów mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku. "Zdecydowanie największy był spadek przewozów surowców i materiałów budowlanych, w tym kruszyw oraz cementu. Znacząco zmniejszyły się również przewozy węgla kamiennego i brunatnego. Rosły natomiast przewozy intermodalne, których dynamika była nawet wyższa niż w rekordowym 2011 roku, a także przewozy rud i pirytów" - poinformował rzecznik firmy Piotr Apanowicz.

Rzecznik przyznał, że w planie na ten rok zarząd spółki zakładał niewielki spadek przewozów, jednak sytuacja na rynku, szczególnie w branży budowlanej, sprawiła, że spadki były głębsze od przewidywanych. "Mimo to PKP Cargo wypracowało w pierwszym półroczu satysfakcjonujące wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 2,21 mld zł, czyli o ponad 10 proc. mniej niż rok wcześniej, ale zysk netto osiągnął poziom 99,1 mln zł, w porównaniu do 102,3 mln zł z 2011 roku, co oznacza spadek o zaledwie 3 proc. Wynik jest nieznacznie gorszy od przewidywanego w planach zarządu na ten rok" - poinformował rzecznik.

Reklama

Nakłady inwestycyjne firmy wyniosły natomiast w pierwszych sześciu miesiącach 292,7 mln zł. W całym 2012 roku spółka chce zarobić ponad 200 mln zł. W 2011 r. zysk netto PKP Cargo wyniósł 398,6 mln zł. W latach 2012-2016 spółka chce zarobić łącznie 1,72 mld zł.