Tusk zaznaczył, że rozmawiał z Pawlakiem o tym, jak ważna jest "nasza kompetentna obecność w strukturach europejskich", także jeśli chodzi o ministerstwo rolnictwa. "Będę w porozumieniu z panem premierem Pawlakiem oczekiwał od przyszłego ministra Kalemby takiej propozycji (...) personalnej, która będzie propozycją w pełni profesjonalną w kontekście europeistyki i tych zadań, jakie stoją przed resortem rolnictwa w UE" - oświadczył premier.

"Wspólnie z premierem Pawlakiem przypilnujemy, aby ta osoba - w randze nowego wiceministra - spełniała najwyższe kompetencje i aby nie była typem polityka stricte partyjnego tylko (...) (osobą) zdecydowanie bardziej wiążącą swoją karierę czy ambicje publiczne nie z awansami partyjnymi, tylko z tą pracą stricte merytoryczną" - mówił premier. Jak dodał, to ustalenie uznaje za formę zabezpieczenia naszych interesów w Europie.

Wcześniej premier zapowiedział, że odwoła dwóch wiceministrów rolnictwa, a także zwróci się do szefa służby cywilnej o rozpoczęcie procedury zmiany na stanowisku dyrektora generalnego resortu rolnictwa. Funkcję tę pełni Ireneusz Niemirka.